Darmakusuma (Carita)

Rama Nitis

Jeung upama dua golongan ti antara mu’minin silih perangan, nya maranéh geura ngarapihkeun antara maranéhna. Tapi upama salah sahiji golongan ti antarana hianat ka nu lianna, nya geura perangan anu hianat téh nepi ka maranéhna marulang deui kana timbalan Allah; nya upama maranéhna geus marulang geura rapihkeun duanana kalawan adil, jeung masing aradil lantaran Allah mikacinta jalma-jalma anu ngalampahkeun kaadilan. Darmakusuma diuk dihadap ku Kresna,Wrékodara,Nakula,Sadéwa,Samba sarta Satyaki. Maranéhanana ngomongkeun nasibGathotkaca.  Gathotkaca ujug-ujug murag ti jomantara, aduh-aduhan kusabab nyeri, manéhna ngorondang nyanghareup rajaDarmakusuma. Saterusna Harjuna datang. Raja ménta ambéh Arjuna geuragiru nulungan Gathotkaca.

Arjuna ogé nyokot anakpanah anu nyarang dina beuteung Gathotkaca. Mangka Gathotkaca cageur deui.Kresna inget jangji -pasini anu dibikeun ku Ramawijaya sarta Lesmana. Manéhna tuluy ménta idin pikeun indit babarengan Arjuna ka Pancawati.

Di Pancawati,Ramawijaya, Lesmana sarta Sugriwa keur ngadagoan datangna Anoman. Saterusna Anoman datang babarengan Resi Brangtalaras.

Ramawijaya ménta kasadiaan sang resi pikeun nyageurkeun panyakit Sinta. Sang resi ngadeukeutan Sinta.Sanggeus diusap tarangna, cageur wé panyakit Sinta. Tuluy Sinta dibikeun ka Ramawijaya. Resi Brangtapernali datang nyanghareupan Ramawijaya. Dina pasamoan éta Ramawijaya hayang ngado karajaan Pancawati ka Resi Brangtalaras minangka upah pangobatan. Mangka Resi Brangtalaras ogé jadi raja, sedengkeun Resi Brangtapernali jadi patihnya.

Raja Brangtalaras diuk di balé penghadapan, saterusna Cocakrawun datang nyanghareup, ngalapor datangna satru ti Ngamarta. Patih Brangtapernali dipénta keur ngabagéakeun datangna satru. Mangka Patih Brangtapernali terjun perang ngalawan warga Pandhawa.Tétéla Wrekodara, Arjuna Gathotkaca sarta Satyaki henteu sanggup ngalawan amukan Brangtapernali. Krésna gura-giru datang nulungan, sarta pakarang Cakra dilepaskan. Kakeunaan Cakra, Brangtapernali robah jadi Srikandi. Raja Brangtalaras datang babarengan jeung Sinta. Saterusna Krésna ngalaan cakra. Kapanah Cakra, Brangtalaras robah jadi Sumbadra. Sedengkeun Sinta leungit sanggeus dicakra, ngahiji dina raraga Sumbadra.

Bathara Guru, Bathara Narada, Bathara Panyarikan, Sambu sarta Korawa barempug di Kahyangan. Bathara Guru méré pancén keur Bathara Narada sangkan turun ka Marcapada. Anoman dititah tatapa di Kendalisada, Wibisana dipénta maréntah nagara Singgéla,sedengkeun raja Sugriwa sarta soldaduna dipénta sangkan asup ka seuneu korban, asup ka Nirwana. Bathara Narada ogé turun ka Marcapada.
Ramawijaya, Lesmana, Wibisana, Sugriwa, Anoman sarta Anggada nyarita ngeunaan ngababaturan maranéhanana jeung raja Brangtalaras sarta Brangtapernali. Tengah maranéhanana nyarita, datang  Cocakrawun anu méré weruh yén Brangtalaras sartaBrangtapernali leungit di medan perang. Kitu ogé Sinta. Ramawijaya ambek, tuluy indit ka médan perang. Kresna ngabagéakeun kadatangan Ramawijaya. Maranéhna paraséa, tapi euweuh anu éléh. Ramawijaya inget, kungsi jangji baris ngahiji kalayan manusa jelmaan Wisnu. Mangka Ramawijaya ngahiji jeung Krésna. Lesmana ngabéla Ramawijaya, tuluy perang ngalawan Arjuna. Pamustunganana Lesmana ngahiji babarengan Arjuna. Tétéla Arjuna henteu sanggup ngahiji jeung Lesmana ku kituna Lesmana dileupaskeun sarta ngajanggélék ka  Baladéwa. Tapi saterusna Lesmana ucul ti Baladéwa, sarta hayang ngajanggélék deui dina Arjuna. Arjuna sanggup narima, tapi nampik dangong wadatnya.

Nu paraséa beuki ragot. Paperangan beuki ramé. Pamungkas, ku kadatangan Sumbadra jeung Srikandi paperangan eureun tuluy karajaan jadi aman jeung tengtrem.

Iklan

Perihal marlina2
RS Intan Husada Garut

Mangga Bilih Bade Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: